g.knitter@szkoleniabiurobiznes.pl
Uważność - Obecność - Skuteczność

Wspieram osoby i organizacje w zmianach i kryzysach, pomagam rozwiązywać konflikty i wypracowywać nowe zasady współpracy.

Pracuję w roli coacha, trenera i mediatora z grupami i osobami indywidualnymi.

Przygotowuję i realizuję szkolenia dla różnych odbiorców w całej Polsce. Specjalizuję się w szkoleniach, które skutecznie wpływają na satysfakcję i jakość pracy wewnątrz organizacji oraz pomagają regulować współpracę z klientami partnerami zewnętrznymi. 

W czym mogę Ci pomóc? Napisz!